ReStart - vår returordning

ReStart - vår returordning

Hva er ReStart?

I Tarkett har vi satt fokus på sirkulær økonomi. Vi forvandler det som tidligere ble sett på som avfall til nye råvarer og innovative produkter. Gjennom innsamlingsprogrammet ReStart® tar vi derfor tilbake kapp og rester etter gulvinstallasjon av vinyl og designgulv, og sender dette til vårt gjenvinningsanlegg i Ronneby i Sverige. I 2019 ble det i Norden samlet inn omlag 466 tonn installasjons avfall gjennom programmet. Av dette gikk 75% tilbake i produksjon av gulv, hvilket motsvarer ca 116.000 m2

Hvilke fordeler ligger i ReStart programmet?

Tarkett jobber for å slutte kretsløpet gjennom å se avfall som en ressurs, og resirkulere materialer. Å bevege seg bort fra en lineær økonomi (produsere, pakke ut, bruke, kaste) til en sirkulær økonomi (produsere, samle, sortere, resirkulere, gjenbruke, produsere..) er lønnsomt samarbeid for både Tarkett og bransjen generelt. Avfallshåndtering innebærer kostnader, men det innebærer også en risiko for at materialene blir sendt til forbrenning og ender opp som utslipp til atmosfæren, i tillegg til et behov for å utvinne mer jomfruelige råvarer. 

Miljøaspektet ved ReStart-ordningen er en vesentlig fordel. For hver kilo gjenvunnet vinyl, spares atmosfæren for 2 kg CO2 utslipp. Det er og viktig å tenke på at man sparer jomfruelige råvarer fordi det resirkulerte materialet kan gå tilbake i produksjon som råmateriale. I tillegg er ordningen gratis for kunden.

Hvordan fungerer ReStart i praksis?

  • For å ta del i vårt ReStart program må man kontakte Tarkett for en gjennomgang av programmet, og for å signere avtale. Dette gjøres for å sikre forståelse for hva programmet innebærer, for å imøtekommer kundenes behov og finne beste løsning.
  • Når avtalen er signert vil man motta poser og bur, eller grønne retursekker som er til kapp og installasjonsrester fra vinylgulv og designgulv (LVT). Når dette er på plass er det mulig å starte sortering av kapp i dedikerte poser og sekker. Fyll grønn retursekk med rent kapp direkte, eller fyll poser og legg disse i burene.
  • Når buret med poser, eller den grønne retursekken er full kontakter man Tarkett og avtaler opphenting av fulle beholdere. 
  • Deretter starter man på nytt med tomme poser eller grønne retursekker.

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du å få mer informasjon om ReStart-ordningen?

Ta kontakt med din lokale Tarkett representant, eller ring +47 32 20 92 00 og velg #3 for å prate med oss om ReStart.