Sirkulære råvarer

Sirkulære råvarer

Sirkulære råvarer

Vi i Tarkett ser vi på avfall som en ressurs og ved å resirkulere materialer kan vi bidra til å bevare verdifulle naturressurser, redusere avfall og redusere klimagassutslipp. Vi tror på en sirkulær økonomi der produkter har lang levetid og kan repareres og vedlikeholdes effektivt. Vi mener at varer og tjenester skal være tilpasset en sirkulær forretningsmodell, der avfall blir råvare og industriell produksjon foregår uten at vi belaster miljøet unødvendig.

Eksempler på gjenvinning av råvarer i gulvene

Monteringskapp blir til nye gulv 

Tarkett har utviklet teknologi for å vaske bort lim og sparkel fra utrevne vinylgulv. Dette har ført til at vi nå samler inn og gjenvinner visse typer revne vinylgulv.
I 2020 samlet Tarkett i Norge inn over 129 tonn monteringskapp. Av dette brukes det meste som råvare i nye Tarkett-gulv, noe som tilsvarer nesten 80 000 kvm gulv. I 2021 er målet å samle inn 740 tonn monteringskapp fra hele gulvbransjen i Norden, og over 140 tonn i bare Norge. 

Gamle fiskegarn gjenvinnes til nye polyamidgarn 

ECONYL-garn er et garn der 100 % av råvarene kommer fra gjenvunnet materiale, f.eks. gamle fiskegarn av nylon. Den største delen kommer fra innlevering/utvikling av gamle garn og produksjonsavfall fra bransjer som bruker nylon i produktene sine. De fleste av DESSO teppefliskolleksjonene som Tarkett leverer, er fremstilt av 100% ECONYL-garn.

Spøkelsesnett – Rundt om i havet flyter det såkalte spøkelsesnett som skader det maritime livet. Health Seas organiserer innsamling av gamle fiskegarn og har samarbeidet tett med oss i Tarkett siden 2014. Det innsamlede materialet gjenvinnes til råvare brukt i produksjon av blant annet DESSO teppefliser. 

ReStart-system Gjennom vårt innsamlingssystem ReStart gjenvinner vi gamle utrevne teppefliser, og bidrar med råvarer til Econyl ved å separere PA6-garnet fra baksiden og gjenvinne dette. 

Gjenvunnet kalk som fyllmiddel i Ecobase-baksider

EcoBase - Våre teppegulv fra Desso har en bakside som kalles EcoBase som består av resirkulerbar polyolefin med et fyllmiddel av kalk. Denne kalken er et restprodukt fra lokale vannverk som avherder drikkevannet.

PVB fra skrotede bilruter som råvare til vinylgulv

iD Revolution - I bilruter og i sikkerhetsglass sitter en tynn film av polymeren PVB. Tarkett har utviklet et helt nytt vinylgulv, iD Revolution, der kjernen består av gjenvunnet PVB fra skrotede biler og sikkerhetsglass. Gulvet inneholder også en biobasert PLA (polyaktid) som er en biobasert polymer. Alt dette bidrar til at iD Revolution er det første vinylgulvet som oppfyller kriteriene for det nordiske Svanemerket.
 

Relatert innhold:

Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser
ReStart – å spare på jordens ressurser

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.