Taktile og visuelle ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og varselfelt i offentlige miljøer

Gulv skal ikke bare være fine å se på og gode og gå på. I offentlig miljø skal de også oppfylle et antall lovbestemte krav på funksjonalitet, ikke minst for å forenkle for personer med funksjonsnedsettelser.

Viktige målpunkter som gangflater, trapper, informasjonsområder, heiser og toaletter må være mulige å oppdage og finne frem til, også for personer med nedsatt orienteringsevne.

Det innebærer bl.a. at gangsoner bør utstyres med taktile og visuelle ”veivisere”, risikoområder foran trapper og heiser bør ha advarselsmarkeringer og lysshetskontraster bør benyttes i f.eks våtrom for at WC og vask skal være enkelt å oppdage.

Ledelinjer og varselfelt i gulvet kan løses med avvikende materiale og med lyshetskontrast. Idag finnes det ingen spesifikasjon på hvordan ledelinjene skal utformes bortsett fra at det er du som beskriver eller bestiller som får velge de tekniske løsninger som er best mulig for miljøet. Tarkett har et antall ulike løsninger du kan velge mellom.

Tarkett TacTile

Taktile ledelinjer i form av 150 mm brede og 600 mm lange fliser av slitesterk polyurethan med langsgående taktile spor. Flisene er selvklebende og monteres etter hverandre direkte på eksisterende belegg med noen millimeters mellomrom mellom hver flis. Tarkett TacTile finnes i 6 utvalgte farger, for å kunne gi minst 0,4 lyshetskontrast mot gulvflatene rundt. Tykkelse 2,0/3,0 mm.

Tarkett Tactile Strip

Taktile ledelinjer i form av en 305 mm bred remse av PVC med langsgående taktile spor. Remsen er selvklebende og monteres direkte på eksisterende belegg. Den kan også nedfelles, og sveises eller fugeforsegles på eksisterende belegg eller i forbindelse med nylegging. Tarkett Tactile Strip finnes i 5 utvalgte farger, for å kunne gi minst 0,4 lyshetskontrast mot gulvflatene rundt. Tykkelse 1,6/3,2 mm. Lengde ca 15 m

Varselfelt

Taktil stoppflate, kvadratisk

Varselfelt/-belegg som varsler personer med nedsatt orienteringsevne om trapp, benyttes ofte sammen med taktile ledelinjer. Produsert i slitesterkt polyurethan. Dimensjoner: 450 x 420 mm. Tykkelse 2,0/5,0 mm. Belegget er selvklebende og monteres direkte på eksisterende belegg. Tarketts Taktile varselfelt finnes i 6 utvalgte farger.

Taktile varselfelt, rektangulær

Varselfelt/-belegg som varsler personer med nedsatt orienteringsevne om hindringer og farer innendørs, f.eks foran heiser, trapper og avsatser. Benyttes ofte sammen med taktile ledelinjer. Produsert i slitesterkt polyurethan. Dimensjoner: 815 x 420 mm. Tykkelse 2,0/5,0 mm. Belegget er selvklebende og monteres direkte på eksisterende belegg. Tarketts Taktile stoppflate finnes i 6 utvalgte farger, for å kunne gi minst 0,4 lyshetskontrast mot gulvflatene rundt.

Taktile knotter

Foran en trapp legges et varselfelt, f.eks der ledelinjen kommer frem til en trappen. Dette benyttes for å varsle personer med nedsatt orienteringsevne om hindringer og farer innendørs. Varselfeltet består av opphøyde knotter over et underlag med rett kontrast 0,8 i forhold til hovedfargen i arealene og benyttes ofte sammen med taktile ledelinjer. Knottene er produsert av slagbestandig polyurethan, diameter 25 mm, høyde 5 mm. De har selvklebende bakside og kan monteres i valgfri formasjon med hjelp av en papirmal som gir riktig avstand mellom knottene. En forpakning på 200 knotter dekker en flate på 420 x 1350 mm.

Hva sier loven?

I henhold til plan- og bygningslovgivningen med vekt på TEK10, som fastsetter et mini­mumsnivå av brukbarhet:

"Kravene gjelder utforming av nye arbeids- og publikumsbygninger og tilrettelegging for universell utforming ved omfattende ombygging av eksisterende bygninger. Kravene om universell utfor­ming gjelder også andre byggverk for publikum."

Pr i dag finnes det ingen lovbestemte spesifikasjoner av hvordan ledelinjer og stoppflater skal utformes. Det er beskrivere og bestillere som selv får utforme de tekniske løsningene for det aktuelle området/miljøet. Mellom ledeflaten/stoppflaten/valgflaten og gulvet intil bør man sørge for en lyshetskonstrast på minst 0,4 i henhold til NCS.

Ledelinjer, oppmerksomhetsfelt og varselfelt

En ledelinje skal vise veien til viktige målpunkter i bygningen.

Taktile ledelinjer innebærer at ledelinjene kan merkes med hjelp av en blindestokk.

Visuelle ledelinjer innebærer at ledelinjene har tilstrekkelig lyshetskontrast mot det øvrige gulvet, slik at mennesker med nedsatt syn eller kognitive evner lettere skal kunne orientere seg i lokalet.

Når en ledelinje deler seg opp i to alternative linjer eller når to ledelinjer krysser hverandre skal et oppmerksomhetsfelt legges. Den skal være slett og bør ha samme farge/lyshet som ledelinjen slik at den konstrasterer mot øvrige gulvflater. Egnet størrelse ca 50 cm i firkant.

Foran et hinder eller risikoområde legges et varselfelt, f.eks der ledelinjen kommer frem til en trapp eller resepsjonsdisk. Varselfeltet består vanligvis av opphøyde knotter med lyshet som kontrasterer mot øvrig gulvbelegg.

 

Relaterte artikler

Godt inneklima

GODT INNEKLIMA

Allerede i 2009 begynte fabrikken i Ronneby Sverige å benytte ftalatfrie mykgjørere ved produksjon av homogene vinylgulv, og i 2014 startet introduksjonen av ftalatfri teknologi i samtlige produksjons

LES MER