Tredjeparts-sertifisert

Tredjeparts-sertifisert

Full transparens med Material Health Statement

Tarkett har grundige rutiner for å vurdere og velge råvarer som er sikre ut i fra et helsemessig synspunkt, og som har minst mulig negativ påvirkning på miljøet. I tillegg til våre egne interne rutiner, lar vi også en tredjepart gjennomgå og vurdere alle råvarene i henhold til prinsippene for Cradle to Cradle. Denne tredjepartsvurderingen er utført av EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) og finner sted på et nivå ned til 0,01 vektprosent, dvs. 10 ganger strengere enn REACH. 

Alle råvarer risikoklassifiseres med hjelp av REACH- og CLP-forskriften, samt GreenScreen List Translator (GS LT, som er en amerikansk klassifisering av kjemikalier), sammen med mer enn 100 kjemiske risikolister og vitenskapelige kilder til toksikologisk informasjon for hvert stoff. 

Siden 2010 har EPEA vurdert mer enn 3000 av Tarketts råvarer. Målet er at alle våre råvarer skal vurderes kontinuerlig av en tredjepart, og for øyeblikket har vi oppnådd 98 %.

Vurderingen av råvarer kan publiseres i form av en såkalt "Material Health Statement", MHS. Det er et vitenskapsbasert og tredjepartskontrollert dokument som fremhever miljø- og helseaspekter ved råvarene i et bestemt produkt. Denne vurderingen tilsvarer det første trinnet i en Cradle to Cradle-sertifisering og muliggjør ytterligere optimalisering av produktene våre.

Tarketts MHS er unike på markedet og er en del av vår ambisjon om større åpenhet. 

Du finner MHS-dokumentet på nettsiden vår. 

Relatert innhold:

Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser
ReStart – å spare på jordens ressurser

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.