Pasientrom

Pasientrom

Studier har vist at pasientrom som oppleves som hjemmekoselige, kan forbedre pasientens restitusjon og påvirke pasientens måte å samhandle med besøkende på. Gulvene våre bidrar til å skape et rolig, rent og komfortabelt miljø. De bidrar også til å redusere lydnivået hos sykehussenger og vogner, for eksempel fra fottrinn, slik at pasientene kan hvile mer uforstyrret. Sykehusgulvene våre er også laget for å være solide, resistente mot kjemikalier og enkle å rengjøre.

Tenk igjennom dette
Når du skal velge et pasientrom, er det smart å tenke på følgende
  • Rolig og hjemmekoselig design for komfort og trivsel
  • Enkelt renhold og høy bestandighet mot kjemikalier og desinfeksjonsmidler
  • Optimal hygiene for pasientrom med mye trafikk
  • Lyddemping
  • God innendørsluft
Utforsk