Ftalatfritt og giftfritt

Ftalatfritt og giftfritt

REACH  

Alle råvarer og produkter som Tarkett produserer og selger i Europa, oppfyller kravene i henhold til den Europeiske kjemikalielovgivningen REACH, noe som blant annet betyr at ingen av produktene inneholder SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). 

Les og last ned dokumenter som bekrefter dette

Sikkerhetsdatablad

Alle kjemiske produkter som selges i Europa må ha et sikkerhetsdatablad på 16 punkter med informasjon om innhold, farlige egenskaper, tiltak for førstehjelp osv. For Tarkett del omfatter dette for eksempel lakk, lim og gulvpleieprodukter. Reglene for hvordan sikkerhetsdatabladene skal gjøres tilgjengelige ser litt ulikt ut, avhengig av hvilken kundegruppe produktet er rettet mot. 
Gulvbelegg klassifiseres ikke som et kjemisk produkt og omfattes derfor ikke av kravet til sikkerhetsdatablad.

Til alle våre sikkerhetsdatablad

Giftfrie kretsløp

Tarkett ønsker å øke andelen gjenvunnet materiale i produktene våre, men bruk av gjenvunnet råvare medfører andre utfordringer når det gjelder kjemisk risiko sammenlignet med bruk av jomfruelig materiale. Vi stiller imidlertid like høye miljø- og helsekrav til råvarene, uansett hvor de kommer fra.

Les mer om giftfrie kretsløp

Ftalatfritt

Ftalater er en type mykgjører, en ingrediens som gjør at materialer som PVC blir fleksible nok til å gjøres om til produkter slik som gulv. Det finnes et stort antall forskjellige ftalater, og de har forskjellige tekniske så vel som helse- og miljøegenskaper. Noen ftalater anses å ha en skadelig effekt på helsen vår (og oppfyller for eksempel ikke kravene i REACH), men ikke alle. Selv om det finnes ftalater som ifølge Statens forurensningstilsyn (SFT) og andre myndigheter kan brukes til for eksempel gulvmaterialer uten restriksjoner, har Tarkett valgt helt å fjerne ftalater i produktene våre. 

I 2009 lanserte Tarkett iQ Natural, det første homogene vinylgulvet uten ftalatmykgjører. iQ Natural inneholder i stedet en mykgjører basert på ricinolje som er en fornybar råvare. De andre iQ-gulvene fra Tarkett i Ronneby ble ftalatfrie to år senere. For disse brukes DINCH, en type mykgjører uten ftalater som ble utviklet på bakgrunn av diskusjonen om helseaspekter ved visse ftalat-mykgjørere.  

I 2014 begynte Tarkett prosessen med å gå bort fra ftalater på alle våre fabrikker i Europa og Nord-Amerika.  I dag er alle Tarketts vinylgulv som produseres og selges i Europa helt ftalatfrie.

Relatert innhold:

iQ Granit og iQ Eminent i klasserom
iQ-kolleksjonene

Våre homogene vinylgulv iQ er takket være sine funksjonsløsninger, lave livssykluskostnad og unike vedlikeholdsegenskaper et perfekt valg for offentlige miljøer verden over.

iQNatural
Nye iQ Natural - et steg mot et fossilfritt samfunn

Nye iQ Natural er verdens første vinylgulv med bioattribuert vinyl. Dette innebærer at den fossile oljen erstattes av biobasert råvare under produksjonen, i henhold til prinsippene om massebalanse