Gulv til skoler

Gulv til skoler

Gulv til skoler

Tankene om hvordan man best lærer og støtter barn og ungdom i skolegangen har utviklet seg betydelig de siste årene. Utdanning blir ikke lenger vurdert utelukkende etter de skolemessige resultatene. Nå forventes det også at skolen skal bidra til elevenes personlige utvikling og overgangen til ansvarlige voksne individer. Samtidig er skolen en arbeidsplass, noe som stiller krav til et godt arbeidsmiljø.

Et godt skolemiljø skal:

  • være inkluderende og ta hensyn til alle uansett bakgrunn eller fysiske evner
  • være fleksibelt og støttende så det er lettere for elevene å lære, og for lærerne å undervise
  • ha en positiv og respektfull kultur som oppmuntrer elevene både faglig og i deres personlige utvikling
  • drives i sunne, sikre og holdbare bygninger som bidrar til elevenes velvære og utvikling
  • fremme et godt arbeidsmiljø for både ansatte og elever

Bli mer kjent med forskjellige temaer om gulv til skoler:

Design for fremtidens skole

Design spiller en viktig rolle i det moderne pedagogiske miljøet. Bygninger som er lett tilgjengelige og innbydende gir bedre livskvalitet for både elever og personale og kan bidra til bedre læremuligheter.

Farger påvirker læringen

Farger har en betydelig viktigere rolle enn bare å være dekorative – de påvirker menneskenes følelser og atferd, særlig i de tidlige utviklingsårene. 

Godt inneklima gir bedre helse

Barn og ungdom tilbringer fem av sju dager i uken på skolen, og mesteparten av tiden er de innendørs. Studier viser at inneluften kan være opptil fem ganger mer forurenset enn uteluft. Dette skyldes i stor grad mengden VOC (flyktige organiske forbindelser), støv og allergener.

Mindre støy gir bedre undervisningsmiljø

Studier viser at støy påvirker barn i mye større grad enn voksne når det gjelder taleoppfattelse og lytteforståelse.

Lyset er viktig for prestasjon og velvære

Lys og belysning i skolelokalene er en viktig faktor for både velvære og læreevne, men det får ikke alltid den oppmerksomheten det fortjener.

Et tilgjengelig skolemiljø

På skoler og universiteter finner vi i dag mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger, uansett om det dreier seg om elever eller personale.

Idrettsaktiviteter fremmer utvikling

Idrettsaktiviteter er en grunnleggende parameter i et godt pedagogisk miljø. Det fremmer helse og velvære, og dessuten kan fysisk aktivitet i gruppe fremme fellesskapsfølelsen.

God renholdsøkonomi

Hygieniske og godt vedlikeholdte bygg sprer et positivt budskap i alle typer skole- og utdanningsmiljøer. Og enda viktigere: De bidrar til god helse og velvære hos personene som bruker dem.

Anbefalte gulv til skoler:

Linoleumsgulv

Klassisk gulv fremstilt av fornybare materialer som linolje, kork- og tremel. Dessuten inneholder det harpiks, naturlige fargepigmenter og jute.

Homogene vinylgulv

I gangene på sykehus og skoler fraktes det mange mennesker og mye utstyr hver dag. Fordi gulvene utsettes for kraftig slitasje trengs det funksjonelle, men estetiske gulv med lang holdbarhet.

Teppefliser

Her har vi samlet våre kolleksjoner med teppefliser fra Desso. Desso, som er en del av Tarkett Group, ble den første gulvbedriften i verden til å jobbe for sirkulær økonomi innen produksjon og gjenvinning, som ikke etterlater produksjonsavfall.

Referanser - Skoler

Hebekk skole med fargerike klasserom
Hebekk Skole

Da Hebekk skole skulle utvides var det viktig at det nye bygget skulle bidra til økt trivsel. Les om det fargerike prosjektet her.