Gjenvinning av monteringskapp fra linoleumsgulv

Gjenvinning av monteringskapp fra linoleumsgulv

ReStart Linoleum

Tarkett har lansert et system for gjenvinning av linoleumsgulv

Vi er først i Norden med å samle inn både revne linoleumsgulv og monteringskapp fra linoleumsgulv som brukes som råvare ved produksjon av nye gulv. I fabrikken vår i Italia har vi utviklet en teknikk for å gjenvinne produksjons- og monteringsavfall. Materialet finfordeles og baksiden av jute separeres og brukes lokalt som brensel. Resten av materialet brukes som råvare i nye gulv og erstatter jomfruelig råvare. I tillegg til den linoleum vi selger i dag, kan vi også innhente og resirkulere eldre linoleumgulv fra Tarkett.

For hver kilo monteringskapp som vi kan gjenvinne, reduseres utslippene med ca. 2,3 kg CO2. Innsamlingen skjer innenfor rammene av Tarketts ReStart®-program og gjelder for alle linoleumsgulv fra Tarkett. 

Hvordan fungerer det?

Monteringskappet fra Tarketts linoleumsgulv legges i hvite storsekker,og samles deretter inn og transporteres til fabrikken vår i Ronneby for veiing og pakking. Innsamlingen gjelder monteringskapp fra både kompakte gulv og gulv med akustikkbakside. Deretter sendes materialet til linoleumsfabrikken vår i Narni i Italia, der det bearbeides for å kunne gå tilbake inn i produksjonen. Tarkett ReStart® er en kostnadsfri tjeneste for deg som kunde. Vi står for innsamlingssekker, henting og transport.

Hvilken type avfall tar vi imot?

 • Monteringskapp og utrevne gulv fra alle typer linoleumsgulv fra Tarkett uansett produksjonsår (også Tarketts akustikk- og ESD-linoleum).
 • Ikke bland ulike farger/referanser i samme sekk. Ved prosjekttilfeller med flere forskjellige gulvfarger skal hver farge legges hver for seg i de mindre, transparente ReStart-sekkene, som deretter legges i den hvite storsekken.

Hva vil vi IKKE ha i sekkene?

 • Gamle utrevne linoleumsgulv – uansett fabrikat
 • Monteringskapp fra andre produsenter
 • Andre typer gulv
 • Knivblad, smeltetråd, endebeskyttelse, emballasjemateriale og annet avfall

Hvordan gjør jeg det?

 • Kontakt din salgsrepresentant eller Tarkett på telefon +47 32 30 92 00, eller send e-post til teknisk@tarkett.com for gjennomgang av programmet, og for å skrive avtale. 
 • Deretter bestilles / mottas metallstativ (art.nr. 1250995) og spesielle, hvite storsekker (art.nr. 1250998) som monteringskapp skal legges i fra Tarkett tekniske avdeling (teknisk@tarkett.com). 
 • Kompakt linoleum og linoleum med akustikkbakside skal sorteres i separate sekker. Ulike fargereferanser skal også sorteres separat, og de transparente sekkene kan benyttes. Vi tar kun imot monteringskapp fra Tarketts linoleum.
 • Ved innsamling plasseres sekken på en vanlig lastepall. Bruk gjerne metallstativet til å holde sekken oppreist. Knytt sammen den hvite sekken i toppen når den er full (så slipper den å fungere som vanlig søppelsekk). 
 • Metallstativet kan bli stående på pallen/sekken når den sendes tilbake til Tarkett, men du kan også velge å beholde stativet og bruke det igjen hvis sekken ser ut til å stå stødig.
 • Når sekkene med linoleumsrester er fulle, kontaktes Tarkett på e-post (teknisk@tarkett.com) for kostnadsfri opphenting. 
 • Angi firmanavn, adresse, antall kolli og gjerne en prosjektreferanse.
 • Storsekkene transporteres så til Tarkett i Ronneby, hvor den veies og lastes om for mer effektiv transport til vår linoleumsfabrikk i Narni, Itaila.
 • Restene males og jutebaksiden separeres og brukes lokalt som brennstoff. Resten av materialet blandes med nye råvarer for produksjon av nye gulv. 
 • For hver kilo rester som vi kan gjenvinne, reduserer vi klimautslippene med ca. 2,3 kg CO2.
 • Hvis du trenger å bestille nye sekker eller stativ, kontakt lokal salgsrepresentant eller Tarkett teknisk avdeling. 

Kontakt

For mer informasjon om ReStart og iD Square, ta kontakt med din Tarkett-representant.
For mer informasjon om beregninger av utslipp ved gjenvinning, kontakt:

Dag Duberg, Nordisk bærekraftsjef: +46 70 300 19 12dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving,  Miljøspesialist: +46 8 625 19 74nils.saving@tarkett.com.

Relatert innhold:

Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv
Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

Ny EPD for Tarketts Linoleum
Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) er tatt frem for Tarketts linoleumgulv. EPDen viser at Tarketts linoleum 2,5 mm har et negativt karbondioksidutslipp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.