Tarketts miljøvisjon

Tarketts miljøvisjon

Vår visjon er å være verdensledende innen innovative gulvløsninger på en måte som skaper bærekraftige verdier for våre kunder

Vår verden gjennomgår i dag store forandringer, og det i et tempo vi ikke har opplevd tidligere.  Jordens befolkning øker, vi lever lengre, byene vokser og flere mennesker får muligheten til å ha en høyere materiell livskvalitet.

I året 2050 forventes det at vi er omtrent 9 milliarder mennesker på planeten våre. Det er tre ganger så mange som for 50 år siden.  Alle mennesker etterstreber en høyere levestandard og et sunt miljø, men vi tar ut mer av jordens ressurser enn det som er holdbart over tid, og vi etterlater oss avfall som er til skade for både naturen og mennesker. Dessuten bidrar produksjonsprosesser og vårt forbruk til klimaforandringer som på sikt kan få svært negative konsekvenser for naturen og oss mennesker. Derfor må vi reagere nå, og skape den fremtidige verden vi vil at våre barn og barnebarn skal vokse opp og leve i.   

Tarkett har en viktig rolle og et ansvar i dette arbeidet. Vi skal bidra til sunne og funksjonelle miljøer å bo og arbeide i. Men, vi må gjøre dette på en måte som er holdbar over tid.  Dette krever nye tankesett, der spørsmål om ressurser, gjenvinning og sosiale aspekter blir en integrert del av vår virksomhet og våre produkter i like høy grad som teknisk ytelse, design, økonomi og innemiljø.  

 

Derfor må vi jobbe sammen for en sirkulær økonomi

Tarkett tror på en sirkulær økonomi som bygger på positiv påvirkning og samarbeide på tvers av ulike bransjer. Dette innebærer at vi må bli enda bedre på gjenvinning og gjenvinnings modeller, og fullt ut se på «avfall» som en ny ressurs. Samtidig må  vi utvikle forretningsmodeller som får oss til å tenke enda mer sirkulært.

Tarkett bygger sin sirkulære tankegang rundt Cradle to Cradles filosofi og jobber tett med organisasjonen når det gjelder utvikling av nye produkter. Vi er overbeviste om at vi spiller en viktig rolle i utviklingen av en sunn sirkulær økonomi, som omfatter hele leverandørkjeden - og vi tror på et tett samarbeide for å nå disse målene.
 

Les mer om:

Tarkett AS Miljøfyrtårnsertifisert
Tarkett AS er Miljøfyrtårn-sertifisert

Tarkett AS mottok i dag det synlige beviset på Miljøfyrtårnsertifisering

Tarkett ReStart sirkulær økonomi og resirkulering i Ronneby
ReStart bidro til store klimagevinster på prosjekt i Verdal

Ved bruk av Tarketts ReStart-system for materialgjenvinning av vinyl, har Enes og Olsen Malerforretning AS bidratt med å redusere CO2e-utslipp med hele 24,5 tonn på et konkret prosjekt i Verdal.