ReStart bidro til store klimagevinster på prosjekt i Verdal

ReStart bidro til store klimagevinster på prosjekt i Verdal

06 January 2022

I Trøndelag har Tarketts kunde Enes og Olsen Malerforretning AS vært gulventreprenør på byggeprosjektet ved Verdal Bo- og behandlingssenter, og installert over 12.000 kvm homogen vinyl. Monteringsjobben har totalt gitt 6,8 tonn i returforsendelse for materialgjenvinning gjennom Tarketts ReStart®-system. Redusert avfallsmengde sendt til deponi og forbrenning, og minsket behovet for jomfruelig råvareuttak, har således bidratt til en klimagassreduksjon på hele 24,5 tonn. I tillegg har Tarkett fått verdifult råvaremateriale i retur. Dette er et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis, og et betydelig bidrag i et større perspektiv.

Prosjektet i Verdal kommune er bygget etter kriteriene for BREEAM-NOR Very Good,og i sertifiseringskategorien avfall har Veidekke Entreprenør og Grande Entreprenør vært meget konkrete i sitt ønske om å oppnå høyest mulig sorteringsgrad, og minimere avfall produsert på byggeplassen. Sorteringsgraden på hele 98,24 % viser et meget godt resultat, og med ReStart-løsningen fra Tarkett har Enes og Olsen bidratt til dette målet ved å ha konkret fokus på sortering og retur av monteringskapp.

Tarkett har tatt seg av alt det praktiske ved opphenting av materialet, hvilket har bidratt til at vi har spart betydelige kostnader og tidsbruk. 6800 kg materiale er mye, og det føles godt å vite at det ikke sendes til forbrenning, men heller blir en ressurs for Tarkett, sier eier og prosjektleder Rolf Bjørnar i Enes og Olsen Malerforretning AS.

I Norden har Tarkett samlet inn monteringskapp fra vinylgulv i over 20 år, og Tarkett i Norge har merket økt forespørsel de siste årene. I 2021 ble det samlet inn 172 tonn monteringskapp av vinylmateriale fra prosjekter bare i Norge. Beregninger Tarkett har gjort i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet, viser at for hver kilo kapp av vinylmateriale som gjenvinnes, reduseres klimagassutslippene med 3,6 kg CO2e . Det betyr at klimagevinsten ved gjenvinning av gulvfraksjoner er betydelig.

ReStart er en konkret løsning for avfallshåndtering av gulvmateriale, hvor sporbarhet fra prosjekt til gjenvinning kan garanteres. Derfor kan det også utstedes sertifikater som viser klimagevinsten. Det er et stort pluss for kunder med særlig miljøfokus, og i prosjekter hvor det stilles stadig tøffere krav i forbindelse med sertifiseringsordninger. ReStart er sirkulær økonomi i praksis, og er et velfungerende logistikksystem som bidrar til økt sortering på byggeplass.

Les mer om løsningen her eller kontakt en Tarkett-representant for mer informasjon.