Verdensunikt sirkulært gulvprosjekt i Kungens Kurva

Verdensunikt sirkulært gulvprosjekt i Kungens Kurva

Fra IKEA sitt varehus i Kungens Kurva, Stockholm, som gjennomgår renovering i disse dager, er 10 000 kvm gamle gulv revet ut og sendt til Tarketts fabrikk i Ronneby for gjenvinning. Det innsamlede gulvet er vasket rent for lim og sparkelrester ved hjelp av en egenutviklet prosess, og er nå brukt som råvare i produksjon av nye gulv til et IKEA varehus i Jönköping. Totalt er prosjektet beregnet å inneha en klimabesparelse opp mot 100 tonn CO2.

– Dette prosjektet er et utmerket eksempel på sirkulær økonomi i praksis, og vi er utrolig takknemlige for det gode samarbeidet med IKEA Sverige som har gjort dette mulig. Vi har gjenvunnet produksjons- og installasjonsspill lenge, men det er fantastisk at vi nå får vist at vi også gjenvinner gamle gulv. Dette er veiledende for hvordan vi vil jobbe fremover, og vi tror på mange lignende samarbeid i fremtiden, sier Dag Duberg, nordisk bærekraftsjef i Tarkett.

Projektet, som startet i begynnelsen av august 2020, innebærer at de utrevne gulvene fra IKEA i Kungens Kurva er lagt i spesielle kontainere og deretter transportert tilbake til Tarkett sin fabrikk i Ronneby for gjenvinning. Systemet og teknologien for å kunne rengjøre og materialgjenvinne allerede brukte homogene vinylgulv er unik, og har vært i drift siden starten av 2019. Prosesen er ekstremt effektiv, og hver kvadratmeter innsamlet gulv kan i prinsippet resirkuleres til råmateriale som er nok til en kvadratmeter nytt gulv. Dette verdensunike gulvprosjektet har involvert mange praktiske utfordringer, men også vist hvilke styrker og muligheter som ligger i sirkulære konsepter. Nye gulv produsert av det resirkulerte råmaterialet fra Kungens Kurva blir nå installert hos IKEA Sverige i Jönköping, og vil være nok til mye mer.   

– Vi har et ambisiøst mål i IKEA om å bli sirkulære senest 2030. Det handler om å forlenge livet til både produkter og materialer.  Det å ta gamle gulv fra et varehus, gjenvinne det hos leverandøren, og deretter bruke det som råvare til nye gulv på andre varehus, er bra for oss og planeten. Prosjektets klimabesparelse som er opp mot 100 tonn CO2 viser hvilket potensiale som finnes i gode og konkrete eksempler i hverdagen, sier Jonas Carlehed, bærekraftsjef IKEA Sverige.

Klimabesparelsen ved gjenvinning er beregnet slik:

CO2-utslippet ved forbrenning av 1 kvm gulv er 4,23 kg*. CO2-utslippet ved nyproduksjon av råvare til 1 kvm gulv er 5,36 kg*. Ved gjenvinning oppstår ikke disse utslippene hvilket innebærer besparelse på 9,6 kg CO2. For 10.000 kvm innebærer dette en klimabesparelse på sammenlagt 96 tonn. Det utrevne materialet veier ca 3 kg/kvm. CO2-utslippene for lastebiltransporten fra Stockholm til Ronneby er ca 2 tonn**. Vaskeprosessen i Ronneby drives med fossilfri elektrisitet, og gir ellers ubetydelig klimautslipp i denne sammenheng. Den totale klimabesparelsen for dette prosjektet beregnes derfor til 94 tonn CO2. 

* Basert på verdier fra 3:e parts sertifiserte EPDer for den aktuelle gulvtypen. 
**  Basert på tung lastebiltransport av 30 tonn materiale 550 km med 120 gram CO2-utslipp/tonn km ifølge Trafa Rapport (2015:12)

Du er kanskje også interessert i:

Ronneby i Sverige
ReStart - vår returordning

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.

Homogene vinylruller på Tarketts fabrikk i Ronneby
Ny innovasjon muliggjør gjenvinning av gamle vinylgulv

Den nye teknikken innebærer at gamle vinylgulv som er tatt opp kan renses for lim og sparkelrester, og gjenvinnes til råmateriale.