Ny innovasjon muliggjør gjenvinning av gamle vinylgulv

Ny innovasjon muliggjør gjenvinning av gamle vinylgulv

Gjenvinning av gamle vinylgulv

Gamle vinylgulv har et stort potensiale som råvareressurs. I følge opplysninger fra IVL ligger det i Sverige alene ca 150 millioner kvadratmeter vinylgulv, og som gjenvunnet materiale kan innebære en CO2 besparelse på opp mot 1 million tonn. 
Vinylgulv er slitesterke, og materialet egner seg godt for gjenvinning. Frem til nå har vi ikke kunnet gjenvinne gulvene grunnet vanskeligheter med å separere lim og sparkel fra disse  gamle gulvinstallasjonene.

Et viktig steg mot et sirkulært samfunn

Nå kan Tarkett for første gang presentere en løsning.

– Vi er utrolig stolte over å kunne fortelle at vi har løst en stor utfordring omkring gjenvinning av vinylgulv med denne nye revolusjonerende teknikken, sier Dag Duberg, nordisk holdbarhetssjef i Tarkett. Dette er et viktig steg i retning av et sirkulært og fosilfritt samfunn.

Den nye teknikken innebærer at gamle vinylgulv som er tatt opp, kan renses for lim og sparkelrester, og gjenvinnes til råmateriale av like høy kvalitet som vinyl produsert direkte fra jomfruelige råvarer.

Til nå har gamle gulv gått til forbrenning

Gulvbransjen i Sverige har i mer enn 20 år hatt systemer tilgjengelig for resirkulering og gjenvinning av vinylgulv. Tarkett er alene i Norge om å ha et system som kan dokumentere mengde avfall som hentes på hvert enkelt prosjekt, og som sendes til resirkulering.

Ved Tarkett sine produksjonsfasiliteter gjenvinnes årlig ca 250 tonn kapp og rester etter installasjoner. Potensialet er mangedobbelt nå når også gamle gulv som tas opp kan gjenvinnes, og for hvert tonn vinylgulv som resirkuleres spares 2 tonn CO2.

Frem til nå har gamle gulv gått til forbrenning. Årsaken til dette er først og fremst at det ikke har vært teknisk mulig å gjenvinne disse gamle gulvene på grunn av lim- og sparkelmasser som er festet til baksiden. Men det er også tilfelle at manglende motivasjonsfaktorer,  logistikksystemer og infrastruktur er utfordringer som må løses. Det er fortsatt utfordringer med gulv produsert før 2011 som kan inneholde elementer vi ikke ønsker å føre tilbake i kretsløpet.

Still krav om gjenvinning

– Politiske beslutningstakere har en rolle i å drive denne utviklingen for fremtiden. En sterkere etterspørsel om gjenvunnet materiale i bransjen kunne skapt en større og mer tydelig motivasjon for forskning og investering i nye prosesser. 

Derfor mener vi at forbrenning av vinylgulv burde forbys, og at det ved offentlige anskaffelser må stilles krav til gjenvunnet materiale i større grad for fremtiden. Uten etterspørsel fra markedet kommer det til å ta lang tid før vi når et sirkulært samfunn, av slutter Dag Duberg.