VOC (Volatile Organic Compound)

VOC (Volatile Organic Compound)

VOC (Volatile Organic Compound)

Vi tilbringer ca. 90 % av tiden vår innendørs. Derfor er innemiljøet viktig for helsen vår. VOC (flyktig organisk forbindelse) er en samlebetegnelse for alle flyktige organiske forbindelser som slippes ut fra et materiale, både de som er skapt av naturen og av mennesker. Det er ikke mulig å si noe om helseeffektene av VOC generelt siden de ikke er en definert gruppe kjemikalier. Noen kan være uønskede og ha negative helseeffekter, mens andre flyktige organiske forbindelser setter vi pris på – for eksempel VOC som får rosene til å lukte som de gjør. Vår ambisjon er imidlertid å jobbe etter føre-var-prinsippet og utvikle produkter som har så lave utslipp som mulig.

Vi tilbringer ca. 90 % av tiden vår innendørs. Derfor er innemiljøet viktig for helsen vår. VOC

Lave VOC-verdier for et bedre innemiljø

Vi er en foregangsbedrift i bransjen når det gjelder produkter med lave VOC-utslipp. I dag har 96 % av produktene våre lave VOC-utslipp, dvs. <100 ug/kbm. Mange produkter, som våre homogene PVC-gulv fra Ronneby, avgir <10 µg/kbm, noe som er under et kvantifiserbart nivå. I tillegg til å tilby gulv med lave eller svært lave VOC-utslipp, utvikler vi installasjons- og vedlikeholdssystemer som slik som limfrie gulv, eller vedlikeholdsmetoder med tørrpolering og nøytrale rengjøringsprodukter. Alt dette bidrar til et godt innemiljø. 

Vi er en foregangsbedrift i bransjen når det gjelder produkter med lave VOC-utslipp.

Åpenhet

Vi er åpne om hvilke helserisikoer som er forbundet med materialene våre og rapporterer åpent om innholdet både i form av eBVD og MHS-er (Material Health Statement) helt ned til komponenter på 100 ppm (0,01 %).

Konsentrasjonen av flyktige organiske forbindelser fra gulv er generelt svært lav – ofte noen titalls µg/kbm, dvs. titalls milliondels gram i en kubikkmeter luft. Konsentrasjonen 1 µg/kbm tilsvarer en teskje av et stoff i et svømmebasseng av olympiske dimensjoner.

Samarbeidet krever åpenhet, ærlighet og transparens. 
Tarkett Human-Conscious DesignTM.

SAMARBEID OG ÅPENHET

Last ned vår bærekraftsrapport

Relatert innhold:

AirMaster Desert teppe
DESSO Airmaster

I dag bruker folk i gjennomsnitt 90% av tiden innendørs. Derfor ønsker Tarkett å bidra til folks helse og velvære på en positiv måte. La oss introdusere teppet DESSO AirMaster®

To kollegaer som jobber sammen på Tarkett fabrikk
Samarbeid

Tarkett vil jobbe bærekraftig og langsiktig, men vi klarer ikke alt alene. Vi er overbevist om at samarbeid med kunder, leverandører, forskere, myndigheter og organisasjoner er helt nødvendig.

Støv og partikler
Støv og partikler

Vi vil at våre gulv skal bidra til et bedre miljø der mennesker bor, jobber og oppholder seg.