Utdanning

Utdanning

Gulv for utdanningsbygg som bidrar til bedre læringsmiljø gjennom design og funksjonalitet.

På skoler og utdanningsinstitusjoner er det mange forskjellige rom som må ta hensyn til ulike bestemmelser og krav til gulvløsninger fra myndigheter og brukere. Inngangen og oppholdsrommet skal for eksempel være enkelt å rengjøre, korridorer og undervisningsrom skal ha god gangkomfort, og storkjøkken og våtrom skal være sklihemmende. Det er helt naturlig at det stilles høye krav til hygiene og akustikk for alle rom det skal oppholde seg folk i.

En gulvløsning til alle arealer
Utforsk