Utdanning

Utdanning

Gulv for utdanningsbygg som bidrar til bedre læringsmiljø gjennom design og funksjonalitet.

I dagens skoler og utdanningslokaler ligger fokus på å skape stimulerende og inkluderende pedagogiske miljøer for alle, enten det er for de aller minste barna i barnehagen, ungdomsskoleelever eller universitetsstudenter. Design og funksjon er like viktig som holdbarhet og helse. 

Tarkett kan tilby gulvløsninger som oppfyller alle kravene de ulike lokalene stiller. Inngangspartier og oppholdsrom skal for eksempel være lette å holde rene, korridorer og undervisningsrom skal ha god gangkomfort og akustikk, mens storkjøkken og våtrom skal ha sklihemmende gulv. 

En gulvløsning til alle arealer
Utforsk