Holdbarhetsartikler

Holdbarhetsartikler

Vi i Tarkett ser ikke miljø og holdbarhet som en begrensning. Vi ser på det som inspirasjon til å tenke nytt, og skape innovative og holdbare produkter som bidrar positivt til omgivelsene våre. Når vi utvikler nye produkter har vi fokus på sirkulær økonomi. Her kan du lese litt om vårt miljøarbeid.

Les våre 19 artikler om holdbarhet og miljø
Hvilke teppefliser kan gjenvinnes, og hvordan fungerer det?
Hvilke teppefliser kan gjenvinnes, og hvordan fungerer det?

Tarkett har utviklet en ny teknikk i tett samarbeid med Aquafil som gjør det mulig å separere garnet fra baksiden av teppeflisen.

EPD - Spørsmål & Svar
EPD - Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om EPDer

Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3
Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) er tatt frem for Tarketts linoleumgulv. EPDen viser at Tarketts linoleum 2,5 mm har et negativt karbondioksidutslipp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.

Tarkett ReStart® – nå starter vi gjenvinning av installasjonsspill fra linoleum
Tarkett ReStart® – nå starter vi gjenvinning av installasjonsspill fra linoleum

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

Tarkett lanserer nytt system for gjenvinning av teppeflis
Tarkett lanserer nytt system for gjenvinning av teppeflis

Gjennom tett samarbeid med Aquafil har Tarkett utviklet en teknikk som åpner for gjenvinning av omtrent halvparten av all teppeflis som legges i Norge i dag.

ReStart - vår returordning
ReStart - vår returordning

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.