Holdbarhetsartikler

Holdbarhetsartikler

Vi i Tarkett ser ikke miljø og holdbarhet som en begrensning. Vi ser på det som inspirasjon til å tenke nytt, og skape innovative og holdbare produkter som bidrar positivt til omgivelsene våre. Når vi utvikler nye produkter har vi fokus på sirkulær økonomi. Her kan du lese litt om vårt miljøarbeid.

Les våre 14 artikler om holdbarhet og miljø
Miljømerkinger og sertifiseringssystemer
Miljømerkinger og sertifiseringssystemer

I Norden finnes en rekke ulike sertifiserings- og miljøvurderingssystemer som evaluerer Tarketts produkter og de bygninger de installeres i. Her nevner vi noen som er viktige for Norge:

DESSO - Cradle to Cradle®
DESSO - Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle er en sertifisering og en filosofi som går ut på å bruke naturens prosesser som produksjonsmodell. Målet er å skape

Gode råvarer
Gode råvarer

Gode råvarer innebærer at vi velger råvarer som ikke bidrar til å utarme jordens ressurser. De skal være gjenvinnbare, og komme fra gjenvunnet eller fornybart materiale.

Ressursregnskap
Ressursregnskap

Vårt mål er å optimalisere vår ressursbruk i alle trinn av produksjonsprosessen. Vi ønsker en effektiv produksjonsprosess samtidig som vi i så liten grad som mulig skal bidra til verdens råvaremangel.

Godt inneklima
Godt inneklima

Allerede i 2009 begynte fabrikken i Ronneby Sverige å benytte ftalatfrie mykgjørere ved produksjon av homogene vinylgulv, og i 2014 startet introduksjonen av ftalatfri teknologi i samtlige produksjons

Gjenvinning og gjenbruk
Gjenvinning og gjenbruk

"Vi har økt vårt fokus på innsamling av installasjonskapp og gamle gulv, og vi vil gjenvinne dette til nye gulv"