Holdbarhetsartikler

Holdbarhetsartikler

Vi i Tarkett ser ikke miljø og holdbarhet som en begrensning. Vi ser på det som inspirasjon til å tenke nytt, og skape innovative og holdbare produkter som bidrar positivt til omgivelsene våre. Når vi utvikler nye produkter har vi fokus på sirkulær økonomi. Her kan du lese litt om vårt miljøarbeid.

Les våre 14 artikler om holdbarhet og miljø
ReStart - vår returordning
ReStart - vår returordning

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.

Gjenvinning av gamle gulv
Gjenvinning av gamle gulv

Utfordringen med å fjerne lim og sparkelrester fra materialer har gjort gjenvinning av gamle gulv vanskelig. Nå har vi utviklet en løsning på utfordringen.

Ny innovasjon muliggjør gjenvinning av gamle vinylgulv
Ny innovasjon muliggjør gjenvinning av gamle vinylgulv

Den nye teknikken innebærer at gamle vinylgulv som er tatt opp kan renses for lim og sparkelrester, og gjenvinnes til råmateriale.

Design for livet
Design for livet

Vi lever i en urbanisert verden hvor stadig flere bosetter seg i byer. Dermed får byggematerialene vi omgir oss med større betydning for helse og velvære.

Sirkulært - vi slutter kretsløpet.
Sirkulært - vi slutter kretsløpet.

Vi tror på en sirkulær økonomi der produkter har lang levetid, kan repareres og vedlikeholdes effektivt. Les mer om hvordan vi jobber for å få til dette.

Samarbeid
Samarbeid

Tarkett vil gjøre bra og ansvarsfulle saker, men vi klarer ikke alt alene. Vi er overbevist om at samarbeid med kunder, leverandører, forskere, myndigheter og organisasjoner er helt nødvendig.