Klimagevinst ved gjenvinning - Tarkett

Klimagevinster ved gjenvinning

- Tarkett

Klimagevinst ved gjenvinning

I Tarkett ser vi på sirkulær økonomi som en avgjørende løsning for å redusere klimapåvirkning. Gjennom økt materialgjenvinning sørger vi for å redusere mengde avfall som sendes til forbrenning, og muliggjør erstatningen av fossile råvarer med gjenvunnet råmateriale - hvilket gir store klimagevinster. 

Klimabesparelser ved gjenvinning oppstår ved:

•    Ingen utslipp, ettersom avfallet ikke forbrennes
•    Reduserte utslipp, ettersom gjenvunnet materiale erstatter jomfruelige råvarer

Under følger noen eksempler på beregninger.

Ønsker du å fordype deg? Da kan du ta en nærmere kikk på vårt dokument som retter seg mot deg med interesse av å beregne klimabesparelser ved gjenvinning, og som gjør klimagassregnskap for bygg- og renoveringsprosjekter.

Utslipp ved forbrenning

I Norge i dag er deponi og forbrenning den mest vanlige måten å håndtere utrevne gulv på. Ofte skjer forbrenningen i moderne anlegg med godt filter og rensing, der forbrenningsenergien utnyttes til fjernvarme eller til el-produksjon i kraftvarmeanlegg. Men selv om avfallet i disse tilfellene kan sies å komme til nytte, bidrar det fortsatt til klimagassutslipp som driver klimaendringer.

Eksempel på CO2-utslipp ved forbrenning av 1 kvm gulv:

2 mm PVC-gulv: 6,3 kg CO2
2,5 mm Linoleum: 5,0 kg CO2
LVT Click: 9,5 kg CO2
Teppeflis (Ecobase): 4* kg CO2  
14 mm parkett: 12 kg CO2

*2,5 kg fra baksiden, 1,5 kg fra garnet

Utslipp ved produksjon av ny råvare

Om avfall kan gjenvinnes og brukes som råvare til nye produkter resulterer det i lavere utslipp enn ved utvinning og produksjon av jomfruelig råvare. Det er imidlertid unntak. Ved deplymerisering (resirkulering) av Polyamid (PA6), som blant annet brukes i teppefliser, avgir prosessen ca 1,7 kg CO2/kg råvare som behandles. Til tross for dette vil klimagevinsten være stor fordi produksjonen av den nye PA6 har enda større utslipp.   

Eksempel på utslipp ved produksjon av råvare til 1 kvm gulv :

PVC: 5,5 kg CO2
Linoleum: 2,0 kg CO2
LVT Click: 11,5 kg CO2
Teppeflis (EcoBase):  6,2* kg CO2  
Parkett: 3 kg CO2

*1,5 kg fra baksiden, 4,7 kg fra garnet

Store klimagevinster ved gjenvinning

Om begge disse delene regnes sammen, og utslipp fra selve gjenvinningsprosessen tas bort vil det se slik ut:

Eksempel på klimagevinster ved gjenvinning av ulike avfallsfraksjoner fra gulv:

Monteringskapp (kg)
1 kg vinyl: 3,6 kg CO2
1 kg linoleum: 2,3 kg CO2
 
Utrevne gulv (Post-use) (kvm)
1 kvm homogen vinyl: 11,8 kg CO2
1 kvm Genius: 12,4 kg CO2
1 kvm teppeflis PA6 med bitumenbakside: 6,0 kg CO2
1 kvm teppeflis PA6 med Ecobase bakside: 10 kg CO2

Dette innebærer at gjenvinning har potensialet til å gi meget store klimabesparelser sammenlignet med dagens scenario der gulvavfall regelmessig går til forbrenning.  Tarkett har idag systemer for å samle inn og gjenvinne monteringskapp fra våre vinyl- og linoleumsgulv, men også utrevet gulvmateriale fra spesifikke homogene vinylgulv, løstlagte heterogene vinylgulv og teppefliser med PA6-garn. Les mer om våre ReStart-systemer.

Du er kanskje også interessert i:

Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser
ReStart – å spare på jordens ressurser

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.

Ny EPD for Tarketts Linoleum
Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) er tatt frem for Tarketts linoleumgulv. EPDen viser at Tarketts linoleum 2,5 mm har et negativt karbondioksidutslipp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.

Gulvprøver med resirkulerbart materiale fra Tarkett
Circular Collection - våre resirkulerbare kolleksjoner

Vi vil vise at sirkulær økonomi fungerer i praksis, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling. Circular Collection er en måte å vise dette på.