Gulvprøver fra Tarkett resirkulerbart materiale

Circular Collection - våre resirkulerbare kolleksjoner

Circular Collection – våre resirkulerbare kolleksjoner

Å jobbe for en sirkulær økonomi, og utvikle produkter laget av gode materialer som bidrar til et godt inneklima, er en viktig del av Tarketts forpliktelser til dagens og morgendagens generasjoner. Det er dette vi kaller Tarkett Human-Conscious Design™.  Vi er overbeviste om at en sirkulær omstilling er den rette strategien for å spare på jordens ressurser, redusere avfallsmengdene og bidra til å bremse den globale oppvarmingen. 

I 2019 lanserte vi en banebrytende teknologi som fjerner lim og sparkel fra utrevne vinylgulv, og like etter startet vi opp et gjenvinningsanlegg som kan skille garn fra gamle teppefliser. Men gjenvinning handler ikke bare om tekniske løsninger – hele kjeden må fungere; fra byggeplass til gjenvinning. Vi har derfor lagt ned mye arbeid i å få på plass rutiner for innsamling av utrevne gulv.

Vi ønsker å vise at en sirkulær økonomi kan virkeliggjøres, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling. Tarketts Circular Collection er en måte å vise hvor langt vi har kommet. 

Circular Collection inkluderer alle produkter som vi i dag har et fungerende innsamlingssystem for, og der det innsamlede materialet gjenvinnes og blir til råvare for nye gulv. Vår ambisjon er å gradvis øke denne kolleksjonen, ved å investere i nye tekniske løsninger, og implementere flere returstrømmer som resulterer i mer gjenvinning - i praksis.

All flooring categories included in the circular selection

Kriteriene for Circular Collection

Kriterier for gulvene som inngår i Circular Collection er at de er resirkulerbare. Det innebærer at:

  • Vi har rutiner for innsamling av utrevne gulv over hele landet 
  • Vi transporterer det innsamlede materialet til våre gjenvinningsanlegg 
  • Det utrevne gulvmaterialet blir til råvare i nye gulv

Produktene i Circular Collection er resirkulerbare, ftalatfrie og har lave emisjoner. De har også EPD (Environmental Product Declaration) og MHS (Material Health Statement) samt svensk Byggvaredeklarasjon, eBVD.

Gulvtyper i Circular Collection

De homogene vinylgulven i iQ-serien. Disse materialene produseres i Sverige og er utviklet for å møte de strengeste krav til slitestyrke, hygiene og rengjøring i offentlige miljøer. I produksjonsanlegget i Ronneby gjennomføres resirkulering av både installasjonsspillet og utrevne gulv som kommer i retur. Les mer om våre homogene vinylgulv. I tillegg til de homogene vinylgulvene vi selger i dag, kan vi også innhente og gjenvinne inntil 10 år gamle gulv av denne typen - uten å risikere og ta med uønskede stoffer tilbake i syklusen igjen. Les mer om resirkulering av utrevne vinylgulv. 

Våre teppefliser med PA6-garn. Disse teppekolleksjonene fås i en rekke ulike design, i mange forskjellige mønstre, strukturer og farger, og er passende til blant annet kontor, skoler og hotellmiljøer. Produksjonen skjer i Waalwijk, Nederland, hvor vi også har vårt gjenvinningsanlegg. Les mer om våre teppefliser her. 
Vi kan også samle inn og resirkulere eldre teppefliser, samt konkurrenters produkter med løkkeluv og PA6 garn. Les mer om materialgjenvinning av teppefliser. 

Tarketts linoleums-kolleksjoner. Våre linoleumsgulv produseres i den lille landsbyen Narni utenfor Roma i Italia, og råvarene følger fortsatt den originale oppskriften fra 1898 med linolje, kork- og tremel, harpiks og jutevev. Materialet er veldig slitesterkt og er tilgjengelig i en rekke ulike mønster og farger. Les mer om våre linoleumsgulv. 
I fabrikken vår i Italia har vi utviklet en teknikk for å gjenvinne produksjons og installasjonsavfall. Vi har nå forbedret den samme teknologien for også å kunne gjenvinne utrevne linoleumsgulv. Les mer om resirkulering av linoleumsgulv her.

Excellence Genius, heterogent vinylgulv. Genius er utviklet for løstlegging, og er en problemløser i nye bygg med fuktig betong, eller der det stilles krav til raske renoveringer. Gulvet produseres i Frankrike, tåler tung trafikk i offentlige miljøer, og er lett å rive ut fordi det ikke er limt mot undergulvet. Les mer om våre heterogene vinylgulv. 
Et brukt og utrevet Genius-gulv sendes tilbake til vårt gjenvinningsanlegg i Clervaux, Luxemburg og granuleres der for så å brukes som råvare i nye Tarkett-gulv. 
 
LVT-kolleksjonen iD Square. iD Square er en kolleksjon modulære heterogene vinylgulv, i formatene flis og plank.  Det finnes i en mengde ulike mønster og farger, og kan løstlegges.  
Vi kan resirkulere et iD Square-gulv som har vært lagt løst, med tape eller såkalt dra-løs lim. Det resirkulerte materialet brukes som råvare ved fremstilling av nye iD Square-gulv, eller andre heterogene vinylgulv. 

HETEROGENEOUS FLOORING INSTALLATION WASTE AT OUR RECYCLING CENTRE IN CLERVAUX

Klimabesparing ved gjenvinning

I Tarkett ser vi på sirkulær økonomi som en avgjørende løsning for å redusere klimapåvirkning. Gjennom økt materialgjenvinning sørger vi for redusert mengde avfall til forbrenning, og muliggjør erstatningen av fossile råvarer med gjenvunnet råmateriale - hvilket gir store klimagevinster. Å forbrenne vinyl-, linoleum eller teppegulv avgir omtrent 5 kg CO2 per kvadratmeter som brennes. Utvinning av jomfruelige råvarer for en kvadratmeter gulv innebærer utslipp av klimagasser i samme størrelsesforhold.

Eksempler på klimabesparelser ved materialgjenvinning

Klimabesparelser ved gjenvinning oppstår ved:

  • Ingen utslipp, ettersom avfallet ikke forbrennes.
  • Redusert utslipp fordi gjenvunnet materiale erstatter jomfruelig råvare.

Om begge disse punktene beregnes sammen, og utslipp fra selve gjenvinningsprosessen tas med i beregningen, blir klimabesparelsen som følger:

  • 1 kvm 2 mm vinylgulv: 9,8 kg CO2
  • 1 kvm 2,5 mm linoleum: 5,6 kg CO2
  • 1 kvm teppeflis PA6 med EcoBase-bakside: 9,9 kg CO2

Brosjyre

Last ned brosjyren om sirkulær økonomi i praksis her

Kolleksjonene i Circular Collection