Gjenvinning av utrevne vinylgulv

Gjenvinning av utrevne vinylgulv

Gjenvinning av utrevne vinylgulv

Frem til nylig har gamle utrevne vinylgulv gått til forbrenning, fordi det ikke har vært teknisk mulig å gjenvinne disse. Gulvmaterialet har ikke kunnet renses fritt for lim og sparkel, og det har manglet logistikk, infrastruktur og insentiver for gjenvinning. Det finnes gjenstående utfordringer med mange eldre gulv som kan inneholde stoffer som f.eks. ftalater, hvilket ikke bør føres tilbake i kretsløpet. Nå har imidlertid Tarkett i Ronneby utviklet en banebrytende teknologi som på en skånsom måte fjerner lim og sparkel fra gulvmaterialet, noe som har åpnet for materialgjenvinning av ftalatfrie vinylgulv.

Tarkett har siden 1996 gjenvunnet monteringskapp fra vinylgulv. 

Les mer om gjenvinning av monteringskapp fra vinylgulv

Et viktig skritt mot et sirkulært samfunn

Nå har derimot Tarkett en løsning, utviklet i Sverige.
– Vi er utrolig stolte over å ha løst en av de store utfordringene med å gjenvinne gamle vinylgulv, med en helt ny revolusjonerende teknologi, sier Dag Duberg, nordisk bærekraftsjef i Tarkett. Dette er et viktig skritt på veien mot en sirkulær og fossilfri omstilling i samfunnet.

Den nye teknologien innebærer at utrevne homogene vinylgulv renses for lim- og sparkelrester, og resirkuleres til råmaterialer av like høy kvalitet som vinyl fremstilt direkte av jomfruelige råvarer.

Hvordan fungerer det?

Materialet inspiseres og analyseres før beslutninger om gjenvinning tas. Det er kun Tarketts ftalatfrie homogene vinylgulv som kan gjenvinnes. Innsamlingen av materialet gjøres i tett samarbeid med ansvarlige på prosjektet. Tarkett ordner transporten til Ronneby der materialet granuleres, vaskes og gjenbrukes som råvare i nye gulv - med like høy kvalitet som jomfruelig råvare. 

Hvilke utrevne vinylgulv kan gjenvinnes?

Tarketts ftalatfrie homogene vinylgulv og veggmaterialer kan materialgjenvinnes, for eksempel:

 • iQ Optima (2011 - )
 • iQ Granit inkl. Akustik og Safe.T (2011 - )
 • iQ Eminent (2011 - )
 • iQ Megalit (2011 - )
 • Wallgard (2011 - )
 • TarkoDry Wall & Floor (2011 - )
 • iQ Natural inkl. akustikk uansett produksjonsår (har vært ftalatfritt siden lanseringen i 2009)
 • iQ Surface

Hva ønsker vi ikke å motta?

 • Vinylgulv med ftalater (f.eks. eldre homogene vinylgulv fra Tarkett)
 • iQ One
 • iQ Optima produsert før 2011
 • Heterogene vinylgulv fra Tarkett 
 • Konkurrenters materialer
 • Knivblad, emballasjemateriale og annet avfall

Hvordan gjør jeg det?

 • Prosjektleder/bygg-/gulventreprenører kontakter Tarketts lokale representant i god tid (minst 4 uker) før gulvmaterialet skal rives ut.
 • Tarkett trenger informasjon om: 
  • type gulvmateriale
  • estimert produksjonsalder
  • anslått mengde materiale (kvm)
  • adresse og kontaktperson/ansvarlig for rivingen  

 

 • En prøvebit av materialet som skal rives ut sendes til Tarkett Ronneby for analyse av myknerinnhold. Denne analysen tar normalt 2 dager.
 • Etter klarsignal fra Tarkett planlegges opphenting og transport spesifikt for hvert prosjekt i samråd med Tarkett og prosjektleder/ansvarlig for rivingen. 
 • Materialet tas imot av Tarkett i Ronneby, der det kontrolleres, granuleres, vaskes og blir til råvare i nye Tarkett-gulv.
 • Tarkett kan utstede et sertifikat for mengden materiale som er samlet inn og CO2-utslipp som gjenvinningen har spart.
 • For hvert kvadratmeter homogent vinylgulv som gjenvinnes, reduseres klimautslippene med ca. 10 kg CO2.
 • Byggherre og gulventreprenører som vil sende utrevne gulv til gjenvinning kan gjøre det ved å kontakte oss.

 

Kontakt

For mer informasjon om ReStart og iD Square, ta kontakt med din Tarkett-representant.
For mer informasjon om beregninger av utslipp ved gjenvinning, kontakt:

Dag Duberg, Nordisk bærekraftsjef: +46 70 300 19 12dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving,  Miljøspesialist: +46 8 625 19 74nils.saving@tarkett.com.

Relaterte artikler

Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser
ReStart – å spare på jordens ressurser

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.

gjenvinning av teppegulv
Gjenvinning av gamle teppefliser

Gjennom tett samarbeid med Aquafil har Tarkett utviklet en teknikk som åpner for gjenvinning av omtrent halvparten av all teppeflis som legges i Norge i dag.

Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv
Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

Tarkett gjenvinner gulv fra IKEA
Verdensunikt sirkulært gulvprosjekt i Kungens Kurva

Da IKEA i Kungens Kurva ble renovert, rev man ut 10.000 kvm gamle gulv og sendte tilbake til vår fabrikk i Ronneby for gjenvinning. Materialet er nå brukt som råvare til nye gulv på IKEA i Jönköping.