Gulv og akustikk

Gulv og akustikk

Gulv og akustikk

Vi ønsker ikke å bli forstyrret av støy fra andre deler av bygget, verken hjemme, på skolen, på sykehjemmet eller på kontoret. Den beste måten å redusere støynivået på er å minimere det ved kilden. Ved å velge riktig gulv kan du redusere lydnivået helt fra starten av og skape merverdi i form av et behagelig lydmiljø. Her forteller vi deg mer om hva du bør ta hensyn til når det gjelder gulv og akustikk. 

Slik måler du trinnlydnivået

Trinnlyder som overføres fra ett rom til et annet er en vanlig årsak til at du opplever forstyrrende lyder. For å måle trinnlydnivå brukes en internasjonal standardisert metode der du plasserer en trinnlydmaskin i et rom og måler lydnivået i rommet nedenfor. Trinnlydsdempingen (ISO 717-2) er forskjellen mellom de målte lydnivåene. Et trinnlydsdempende gulvbelegg kan løse mange akustikkproblemer. 

Trinnlydsdempende gulv reduserer støy

Ulike gulv har forskjellige lyddempende evner. Harde gulv som steingulv og fliser gir naturligvis mye støy. Tre- og laminatgulv har gode trinnlydsdempende evner, men kan være årsaken til trommelyd, det vil si støy som oppstår i det rommet gulvet er i. 

Hardt og mykt belegg med akustisk-bakside kan gi en trinnlydsdemping på over 20 dB, og tepper gir også en svært god demping av etterklangstiden sammenlignet med andre gulvbelegg. Tarkett har et stort utvalg av gulv med lyddempende egenskaper til forskjellige bruksområder. Et eksempel er iD Click Ultimate – et LVT-gulv i planke- og fliseformat med innebygd akustisk-bakside som gir en trinnlydsdemping på 19 dB. På denne måten er det ikke nødvendig med noe annet underlag, noe som igjen reduserer både installasjonstid og kostnader. 

Tepper absorberer lyd

Alle tepper absorberer lyd. Grunnprinsippet er at jo tykkere teppeluv, desto bedre akustikk. Enda bedre lyddemping får du med tilvalget Desso SoundMaster®.

Desso SoundMaster® er en akustikkbakside som er fremstilt av 80 prosent resirkulerte plastflasker. SoundMaster® er tilgjengelig i to versjoner og kan installeres som tilleggsutstyr på de fleste, men ikke alle Desso-produkter. Enkelte gulv kan få synlige sømmer med SoundMaster®. Grunnregelen for om SoundMaster® passer til et gulv, dreier seg om hvor høy luven er. Kort luv gjør det vanskeligere å sette på en ekstra akustikkbakside uten at det viser.
Les mer om SoundMaster

DiBKs krav og lydklassifisering

Det er krav til lydstandarden i bygninger. Problemene med høye støynivåer på arbeidsplasser får også stadig mer oppmerksomhet. Men det finnes løsninger mot støy.

I Byggteknisk forskrift er kravnivåene inndelt i fire ulike lydklasser, der A er det høyeste kravnivået og D det laveste.
Hver lydklasse inneholder krav for flere ulike akustiske egenskaper, for eksempel luftlyd, trinnlyd, trommelyd, strukturlyd og etterklangstid.

I helsevesenet er for eksempel kravene for akustikk inndelt etter ulike rom. 

Høye støynivåer

Problemene med høye støynivåer på arbeidsplasser får stadig mer oppmerksomhet. Men det finnes løsninger mot støy. Hvis du velger riktig gulv, kan du senke støynivået og dermed forbedre arbeids- og omsorgsmiljøet for ansatte og pasienter. I Byggteknisk forskrift er kravnivåene inndelt i fire ulike lydklasser, der A er det høyeste kravnivået og D det laveste.

Hver lydklasse inneholder krav for flere ulike akustiske egenskaper, for eksempel luftlyd, trinnlyd, trommelyd, strukturlyd og etterklangstid.
I helsevesenet er kravene for akustikk inndelt etter ulike rom: sengerom og behandlingsrom, rehabiliteringsrom eller rom med spesielle krav til støyfrihet slik som spisesaler, personalrom og laboratorier.

Forklaring av noen vanlige akustiske begrep:

Trinnlyd

Trinnlyd er lyd av f.eks. skritt, slag og skraping med stoler som høres i et rom og som kommer fra etasjen over eller fra nærliggende rom i samme etasje. Det finnes bestemmelser for høyest tillatte trinnlydnivåer i helse- og omsorgsbygg.

Trommelyd

Lyd som oppstår i rommet du befinner deg i. Her finnes ingen direkte kravnivåer. Det generelle kravet er at «trommelyd skal begrenses i rom der flere mennesker oppholder seg mer enn midlertidig.

Etterklangstid

Tiden det tar for en lyd å forsvinne, kalles etterklangstid. Harde, glatte overflater, f.eks. stein eller laminatgulv, gir lang etterklangstid. Lyden reflekteres mellom overflatene i rommet mange ganger før den absorberes. Det er vanskelig å beregne etterklangstiden for gulv, men et vinylgulv med bakside av skum har noe kortere etterklangstid enn kompakte gulv. Tekstilgulv gir den beste dempingen.

Relatert innhold:

Personalet hjelper en beboer på sykehjem
Akustikk

Høye lyder er forstyrrende og går ut over trivselen. Men det finnes løsninger som forbedrer både arbeids- og bomiljøet ved å dempe støy. En av dem er valget av gulv.

Tarkett - DESSO SoundMaster akustikkbakside for teppeflis
DESSO SoundMaster® - Akustikkbakside

Mer stille miljøer reduserer stress og gjør det enklere å konsentrere seg. DESSO SoundMaster er en smidig akustikkløsning som skaper et bedre arbeidsmiljø.

Bedre akustikk på kontoret
Bedre akustikk på kontoret

Med Tarketts kolleksjoner og tilvalg kan du finne effektive akustikkløsninger for alle typer kontorer.