Tarkett lanserer nytt system for gjenvinning av teppeflis

Tarkett lanserer nytt system for gjenvinning av teppeflis

Tarkett lanserer nytt system for gjenvinning av teppefliser

Gjennom tett samarbeid med Aquafil har Tarkett utviklet en teknikk som gjør det mulig å materialgjenvinne teppefliser med PA6 garn som er, eller vil bli montert i Norge. Det nye innsamlingssystemet med ReStart for teppeflis innebærer en potensiell reduksjon av klimagassutslipp på flere tusen tonn CO2 årlig. Systemet er allerede satt i drift, og det jobbes med de første prosjektene. 

I Norge har Tarkett jobbet med innsamling og gjenvinning av vinylgulv i over 10 år. Nå åpnes et nytt system, denne gang for gjenvinning av teppefliser. Ved Tarkett sitt anlegg i Waalwijk, Nederland, finnes nå en ny teknikk på plass hvor de tekniske utfordringene med å separere garnet fra resten av teppeflisen er løst, samtidig som man opprettholder den høye kvaliteten på materialet. Dette utviklingsarbeidet har foregått i tett samarbeid med den italienske fiberprodusenten Aquafil.

Tarkett vil være med å drive overgangen til et klimanøytralt samfunn. Utvidelse av systemene for gulvgjenvinning i Norden til også å omfatte teppefliser, er et betydelig steg mot å realisere en sirkulær økonomi for gulv, og vi er stolte over å få være en pioner på dette området.

- Dag Duberg, nordisk bærekraftsjef Tarkett.

Hvilke teppefliser kan gjenvinnes, og hvordan fungerer det?

Tarkett har utviklet en ny teknikk i samarbeid med Aquafil som gjør det mulig å separere garnet fra baksiden, og samtidig beholde renhetsgraden i materialet. Aquafil kan deretter produsere ECONYL®-garn som består av 100 % gjenvunnet materiale, som igjen kan benyttes i produksjon av for eksempel nye teppefliser. I tillegg kan baksiden av teppeflisene med EcoBase gjenvinnes 100 % til ny og tilsvarende bakside. EcoBase er designet og utviklet for gjenvinning, og har vært på markedet i flere år allerede.

Relatert innhold:

Ronneby i Sverige
ReStart - vår returordning

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.

gjenvinning av linoleum
Tarkett ReStart® – nå starter vi gjenvinning av installasjonsspill fra linoleum

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.