Gamle linoleumsgulv blir ny råvare

Gamle linoleumsgulv blir ny råvare

Restart

ReStart Linoleum

Ved hjelp av innsamlingssystemet ReStart for linoleum kan vi innhente gamle linoleumsgulv og bruke dem i produksjon.

Det estetiske ved linoleum er unikt. Men materialets sammensetning og egenskaper gjør det også til et holdbart kvalitetsprodukt, med gode bærekraftige egenskaper. For både råvare og produksjonsprosessen finnes det potensiale for store klimagevinster, og omstilling til sirkulær økonomi. 

Siden sommeren 2021 har vi samlet inn og gjenvunnet ikke bare monteringskapp, men også brukte linoleumsgulv, takket være retur-programet vårt ReStart. Et linoleumsgulv fra Tarkett har en teknisk levetid på 30 år, og kan deretter materialgjenvinnes 100 prosent til råvarer for nye produkter.
Hele produksjonsprosessen fra råvareutvinning til gjenvinning skjer i henhold til etablerte miljømerkinger. Bærekraftsytelsen gjelder naturligvis også for bruk. Når gulvet er lagt, er det ikke nødvendig med noen form for behandling eller pleie med voks eller polish.

Alle linoleumsgulv fra Tarkett er miljømerket med Svanen og sertifisert med minimum Cradle to Cradle sølv. 

Bærekraftsarbeid

Bærekraftsarbeid i Narni

Selv om linoleum generelt er et bærekraftig materiale, er det mange parametere som må justeres for å redusere produktets klimaavtrykk ytterligere. Denne jobben foregår kontinuerlig i produktutviklingen, og i produksjonslokalene i Narni, Italia.

 

Bærekraftig produktutvikling

I kolleksjonen Originale er pigmenter og overflatebehandling spesielt utvalgt for å oppfylle kravene i Cradle to Cradle gull. Originale var den første linoleumskolleksjonen i verden som fikk denne sertifiseringen. 

 

Produksjon i henhold til FNs bærekraftsmål

Det har blitt produsert linoleum i Narni siden 1898. I dag gir anlegget direkte sysselsetting til 150 ansatte, og all virksomhet skjer i henhold til FNs bærekraftsmål. 

Linoleum gir klimagevinster

Hvis man regner hele prosessen med råvareutvinning, transport og linoleumsproduksjon, havner Tarketts linoleum (2,5 mm) på negative utslipp av drivhusgasser.

Hvordan er det mulig?

Først og fremst skyldes det at materialet produseres av naturlige råvarer (som binder karbondioksid under vekst) og resirkulerte råvarer. Men det er også på grunn av anleggets fornybare strømproduksjon samt energi som genereres og tas vare på under gjenvinningsprosessen. Mellom 2010 og 2020 reduserte vi klimagassutslippene for linoleum med 60 %.

Linoleum gir klimagevinster

Klimanøytral produksjon

I Narni produserer vi 34 % av strømmen vår og resirkulerer 100 % av vannet vi bruker. Når vi gjenvinner våre egne produksjonsrester, kokes de i et enormt kar. Energien tas vare på og brukes i et geotermisk energisystem som varmer opp ovnene. Øvrig energi stammer 100 prosent fra fornybare kilder. Tidligere brukte vi ca. 80 millioner liter drikkevann hver dag, blant annet til å vaske utstyr. I dag resirkuleres alt vannet, og vi bruker også en viss del regnvann fra en kulvert. Det er ingen produksjonsavfall som ender opp på deponi.

Bidrar til et bedre inneklima

Det siste tiåret har Tarkett jobbet bevisst for at alle materialene våre skal bidra til god luftkvalitet og godt inneklima. Linoleum har ultralave VOC-nivåer som er mer enn 100 ganger lavere enn den strengeste bransjestandarden. Linoleum har naturlig antibakterielle egenskaper mot vanlige bakterier som E. coli og MRSA. Et annet bidrag til inneklimaet er løsningene våre for isolering av varme og lyd, som både sparer energi og reduserer støy.

Les mer om:

Linoleum med ny matt overflate og flere farger
Linoleum | Ny matt overflate og flere farger

Våre linoleumgulv er homogene og produseres i ett sjikt, for optimal slitestyrke. Oppskriften består av naturlige ingredienser som linolje, korkmel, tremel, naturharts og jutevev.

Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv
Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

Gjenvinning av monteringskapp fra linoleumsgulv
Gjenvinning av monteringskapp fra linoleumsgulv

Vi er først i Norden med å samle inn både revne linoleumsgulv og monteringskapp fra linoleumsgulv som brukes som råvare ved produksjon av nye gulv.

Linoleum i barnehager, på skoler og kontorer
Linoleum i barnehager, på skoler og kontorer

Tarketts linoleumsgulv er overflatebehandlet med xf2 for å skape en ultimat slitesterk overflate som innehar moderne tekniske egenskaper og funksjonaliteter.

Klassiske og moderne linoleummønstre fra Tarkett
Klassiske og moderne linoleumsmønstre

Tarketts linoleumsgulv har en matt overflate som gir materialet en naturlig og taktil følelse. Her finnes farger og design inspirert av naturens elementer.

Å innrede med naturmaterialer
Å innrede med naturmaterialer

Tarketts linoleumsgulv produseres med naturlige og fornybare råvarer, og er designet som et homogent produkt montert på jute. Derfor er det også enkelt å gjenvinne.