Artikler

Artikler

Her finner du artikler og inspirerende innhold om gulv som Tarkett produserer. Vi har produsert gulv siden 1886, og er en totalleverandør til både private hjem og offentlige rom. Håper du finner interessant informasjon.

Filter
Les våre 50 artikler om gulv
Nye iQ Natural - et steg mot et fossilfritt samfunn
Nye iQ Natural - et steg mot et fossilfritt samfunn

Nye iQ Natural er verdens første vinylgulv med bioattribuert vinyl. Dette innebærer at den fossile oljen erstattes av biobasert råvare under produksjonen, i henhold til prinsippene om massebalanse

God renholdsøkonomi
God renholdsøkonomi

Hygieniske og godt vedlikeholdte bygg sprer et positivt budskap i alle typer skole- og utdanningsmiljøer. Og enda viktigere: De bidrar til god helse og velvære hos personene som bruker dem.

Idrettsaktiviteter fremmer utvikling
Idrettsaktiviteter fremmer utvikling

Idrettsaktiviteter er en grunnleggende parameter i et godt pedagogisk miljø. Det fremmer helse og velvære, og dessuten kan fysisk aktivitet i gruppe fremme fellesskapsfølelsen.

Et tilgjengelig skolemiljø
Et tilgjengelig skolemiljø

For å kunne skape et inkluderende miljø, må lokalene være tilpasset synshemmede eller bevegelseshemmede. Ved hjelp av fargekontraster og lys kan man skape gangbaner og veiledende design.

Godt inneklima gir bedre helse
Godt inneklima gir bedre helse

Barn og ungdom tilbringer fem av sju dager i uken på skolen, og mesteparten av tiden er de innendørs.

Lyset er viktig for prestasjon og velvære
Lyset er viktig for prestasjon og velvære

Lys og belysning i skolelokalene er en viktig faktor for både velvære og læreevne, men det får ikke alltid den oppmerksomheten det fortjener. Lyset påvirker hvordan vi oppfatter omgivelsene.