Standard Plus 2.0 mm

Standard LIGHT BEIGE GREY 0494

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER