Standard Plus 2.0 mm

Standard SANDSTONE 0484

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering (ISO 10581)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 43 Høy
Bindemiddel-innhold Type II
NCS-fargekode S 2020-R90B
Formattype Rull
Overflatebehandling PUR Standard
Samlet tykkelse 2 mm
Tykkelse slitesjikt 2 mm
Total vekt 3300 g/m²
Leggemetode Hellimes
Ytelseserklæring nr. 0019-0025-DoP-2013-07
Brannegenskaper (EN 13501-1) Bfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Varmemotstand (in m² K/W) 0,01
Content of Pentachlorophenol < 5 ppm
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Sklimotstand (DIN 51130) R9
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0,10 mm
Kjemisk bestandighet (EN 26987) God motstand
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensjonsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnhold Ftalatfri