Wallgard

Wallgard BLUE

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 15102
Produkttype Vinyl wallcovering in roll form (EN 233)
Formattype Rull
Overflatebehandling PU Shield
Samlet tykkelse 1,30 mm
Tykkelse slitesjikt 1,30 mm
Total vekt 2,100 kg/m²
Brannegenskaper på underlag av gipsplate (EN 13501-1) B-s2,d0
Ytelseserklæring nr. 0019-0043-DoP-2013-07
Renrom (ISO 14644-1) ISO klasse 4
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 7
Dimensjonsstabilitet 0,40 %
ReStart® Ready Ja
BREEAM-poeng A+
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)
TVOC RTS utslippsklasse M1