iD Inspiration Loose-Lay

Sawn Oak BROWN

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassifisering for bomiljø (ISO 10874) 23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 33 Høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 42 Normal
Bindemiddel-innhold Type I
Formattype Plank
Artikler per pakke 10
Overflate per pakke 2,790 m²
Refleksjonsevne 17,1267
Overflatebehandling PUR-forsterket
Samlet tykkelse 4,50 mm
Tykkelse slitesjikt 0,55 mm
Total vekt 7,500 kg/m²
Leggemetode Løstlegging
Ytelseserklæring nr. 0131-0055-DoP-2015-10
Brannegenskaper (EN 13501-1) Bfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Varmemotstand (in m² K/W) 0,04
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Trinnlydisolasjon 8 dB
Sklimotstand (DIN 51130) R9
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Utmerket motstand²
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 6
Dimensjonsstabilitet 0,10 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnhold Ftalatfri (unntatt gjenvunnet materiale)
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)