Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

ReStart Linoleum

Tarkett har lansert et nytt system for gjenvinning av gamle linoleumsgulv

Vi er først i Norden med å samle inn både utrevne linoleumsgulv og monteringskapp fra linoleumsgulv for gjenvinning som råvare ved produksjon av nye gulv. I fabrikken vår i Italia har vi utviklet en teknikk for å gjenvinne utrevne linoleumsgulv. Materialet mikroniseres og baksiden av jute, samt rester av lim og sparkel, blir skilt ut og brukt lokalt som brennstoff. Resten av materialet brukes som fyllstoff ved produksjon av ny linoleum.

Utslippene reduseres med 5,4 kg CO2ekv per kvadratmeter gjenvunnet gulv (ca. 1,8 kg/kg materiale) ifølge Tarketts beregninger. Kontakt Tarketts nordiske avdeling for bærekraft for mer informasjon om beregninger av utslipp ved gjenvinning.

ReStart Linoleum innebærer at vi kan ta tilbake alle linoleumsgulvene våre i fremtiden, men også at vi allerede i dag kan ta tilbake gamle linoleumsgulv fra Tarkett som rives ut i renoveringsprosjekter.  

CO2-negativ “Cradle to Gate” (A1-A3)

Takket være fornybare råvarer i Tarketts linoleum, og investeringen i klimasmarte løsninger på fabrikken vår i Italia, har Tarketts linoleum svært lav klimapåvirkning. Nettoutslipp av klimagasser fra råvarer, transporten til fabrikken vår og selve gulvproduksjonen er til og med negativ for vårt 2,5 mm linoleumsgulv.

Hvordan fungerer det?

Materialet inspiseres før det sendes til gjenvinning. Kun Tarketts linoleumsgulv kan gjenvinnes. Innsamlingen gjøres i nært samarbeid med ansvarlig for utrivingen, og type ReStart beholder tilpasses etter prosjektets størrelse. Tarkett står for transporten til Narni, der materialet granuleres, vaskes og brukes som fyllmiddel ved produksjon av nye linoleumsgulv.
 

Hvilke gulv tar vi imot?

 • Utrevne linoleumsgulv fra Tarkett uansett alder, tykkelse og type (kompakt/akustikk).

Hva vil vi IKKE ha?

 • Linoleumsgulv fra andre produsenter (uansett type).

Hva gjør jeg for å gjenvinne gamle linoleumsgulv?

 • Kontakt en Tarkett-selger i god tid (minst 4 uker) før materialet skal rives.
 • Tarkett trenger informasjon om: 
  • type gulvmateriale
  • estimert alder
  • anslått mengde materiale (kvm)
  • adresse og kontaktperson/ansvarlig for rivingen  
 • Ved usikkerhet om gulvets produsent foretar Tarkett en inspeksjon av gulvet, og/eller sender en prøvebit av materialet som skal rives til Tarkett for identifisering. Når vi har fastslått at gulvet er fra Tarkett, avtales detaljer for opphenting. 
 • Tarkett står for transporten til Narni der materialet granuleres, vaskes og brukes som råvare i nye gulv av like høy kvalitet som jomfruelig råvare.
 • Ifølge Tarketts beregninger reduseres utslippene med 5,4 kg CO2ekv per kvadratmeter gjenvunnet gulv (ca. 1,8 kg/kg materiale). Kontakt den nordiske bærekraftsavdelingen for mer informasjon om beregninger av utslipp ved gjenvinning.

Kontakt

For mer informasjon om ReStart og iD Square, ta kontakt med din Tarkett-representant.
For mer informasjon om beregninger av utslipp ved gjenvinning, kontakt:

Dag Duberg, Nordisk bærekraftsjef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com.
Nils Säving,  Miljøspesialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com.

Relatert innhold:

Holdbarhetsbilde - Tarkett
Vårt holdbarhetsarbeid - "Doing Good. Together."

Vårt ønske er å produsere gode produkter; gulv som utfyller en funksjon, som ser bra ut og som samtidig er bra for miljøet og mennesker.

Ny EPD for Tarketts Linoleum
Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) er tatt frem for Tarketts linoleumgulv. EPDen viser at Tarketts linoleum 2,5 mm har et negativt karbondioksidutslipp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.

EPD - spørsmål & svar
EPD - Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om EPDer

Gjenvinning av monteringskapp fra linoleumsgulv
Gjenvinning av monteringskapp fra linoleumsgulv

Vi er først i Norden med å samle inn både revne linoleumsgulv og monteringskapp fra linoleumsgulv som brukes som råvare ved produksjon av nye gulv.