Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto NEUTRAL 710

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER