Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto OCEAN 665

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER