Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto RASPBERRY 945

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER