Veneto Sicuro xf²™ R10

Veneto ZINC 671

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Plain and decorative linoleum (ISO 24011)
Klassifisering for bomiljø (ISO 10874) 23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 43 Høy
NCS-fargekode S4502-Y
Formattype Rull
Refleksjonsevne 61.06
Overflatebehandling xf²
Samlet tykkelse 2.50 mm
Total vekt 3 kg/m²
Flexibilitet ≤ 30 mm ⌀
Leggemetode Hellimes
Ytelseserklæring nr. 0200 0005 DoP 2013 07
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Trinnlydisolasjon 6 dB
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (DIN 51130) R10
Brannegenskaper (EN 13501-1) Cfl-s1
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0.15 mm
Varmemotstand (i m² K/W) 0.015
Gulvvarme Ja
Fargeekthet – lys (ISO 105-B02) ≥ 6
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydutslipp (EN 717-1) Formaldehydfri
BREEAM-poeng A+
Raskt fornybart innhold 76 %
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)