Style Elle xf²™ 2,5 mm

Style Elle ABISSO 309

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER