Style Elle xf²™ 2,5 mm

Style Elle FERRO 305

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER