Style Elle xf²™ 2,5 mm

Style Elle SABBIA 308

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER