Style Elle xf²™ 2,5 mm

Style Elle VELLUTO 303

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER